Politika e Privatesise

Politika e privatësisë 

 Me hyrjen tuaj në këtë faqje interneti, ju pranoni se i keni lexuar dhe pranuar kushtet e mëposhtme.

 Mbrojtja e te dhënave personale

 Mbrojtja e të dhënave tuaja personale bëhet sipas Ligjit në fuqi Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar) dhe aktet nënligjore në plotësim ligjit.

 Kjo faqe në internet ku ju keni hyrë në https://shop.mullixhiu.al është faqja zyrtare në internet të MULLIXHIU.  Në këtë faqe përdoruesi mund të hasë në forma apo formularë të ndryshëm aplikimi apo llogaritës (për shembull: aplikime për blerje on-line,). Në fusha të ndryshme të këtyre formave apo formularëve mund të lindë nevoja për të futur të dhëna personale.

 MULLIXHIU ju siguron çdo përdorues se të dhënat që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj MULLIXHIU i siguron me sistemin e sigurisë dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në zbatim.

 Gjithashtu përdoruesi pohon vërtetësine dhe saktësinë e të gjithë të dhënave të plotësuara prej tij në format apo formularët e ndryshëm. Me plotësimin e çdo forme apo formulari dhe shtypjen e butonit të vazhdimit, përdoruesi pranon të drejtën e MULLIXHIU për përdorimin e brendshëm, vetëm për qëllimin e kërkuar nga përdoruesi, të informacioneve të plotësuara si dhe procesimin e mëtejshëm të tyre nga ana e MULLIXHIU.

 Bazuar në ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi, nëpërmjet një kërkese, ka të drejtë të kërkojë të shohë të dhënat e tij personale dhënë vullnerarisht, apo të kërkojë korrigjimin e tyre. MULLIXHIU në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për të Dhënat Personale” i ndryshuar dhe për të qenë sa më transparent me klientët e saj, do të kontaktojë të gjithë klientët të cilët kanë raportuar një problem/çështje si dhe në përgjigje të ankesave/sugjerimeve.

 Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e tyre Informacione personale që ne marrim nga përdoruesit e faqes. Ne i përdorim informacionet tuaja personale për përmirësimin e uebsitit, por jo vetëm.

 Duke përdorur Faqen tonë, ju pajtoheni me mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë.

 Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

 Ndërsa përdorni Faqen tonë, ne mund t’ju kërkojmë që të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoret për të kontaktuar ose identifikuar ju. Informacioni i identifikueshëm personalisht mund të përfshijë, por nuk është i kufizuar në vetëm në emrin tuaj (“Informacione personale”).

 Të dhënat log

 Si shumë operatorë të faqes, ne mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Faqen tonë (“Të dhënat e log”). Këto të dhëna Log mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Internetit të kompjuterit tuaj (Adresa “IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e sitit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe dhe statistika të tjera. Për më tepër, ne mund të përdorim shërbime të palëve të treta (psh Google Analytics) që mbledhin, monitorojnë dhe analizojnë këtë informacion.

 Komunikimi

Ne mund të përdorim Informacionin tuaj Personal për t’ju kontaktuar me gazetat, marketing ose materiale promovuese dhe informacione të tjera në kontaktet që ju keni dhënë gjatë përdorimit të faqes ose formularëve të tjerë që kmund të keni plotësuar pranë MULLIXHIU. 

Cookies 

 Cookies janë skedarë me sasi të vogël të të dhënave, të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe në internet dhe ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj. Si shumë faqe, ne përdorim “cookie” për të mbledhur informacion. Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookie, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa pjesë të faqes sonë.

 Siguria

 MULLIXHIU do të ruajë të dhënat personale të Përdoruesve që vizitojnë dhe kryejnë transaksione në faqen e internetit për një periudhë dy vjecare nga data e vizitës së fundit të Përdoruesit në faqen e internetit të MULLIXHIU, përveç në rast mosmarrëveshjesh ndërmjet Përdoruesit dhe MULLIXHIU-t në lidhje me transaksionet e kryera, rast në të cilin kjo periudhë ruajtje mund të zgjatet automatikisht. Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё Përdoruesit pёrdorin pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Përdoruesi merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё konfidencial. Nëse Përdoruesi mendon ose dyshon se llogaria e tij ёshtё nё rrezik, MULLIXHIU duhet tё njoftohet menjёherё.Siguria e informacionit tuaj personal është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimi përmes internetit, ose metoda e ruajtjes elektronike, është 100% i sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme tregtare për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund ta garantojmë atë me siguri absolute. Në rastet ky informacion është piratuar përtej sistemeve të mbrojtjes, ose si pasojë e pakujdesisë së përdoruesit, MULLIXHIU përjashtohet nga përgjegjësia e dëmit të shkaktuar ndaj përdoruesve.

Na kontaktoni

 Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni.