Fatura & Të dhënat

Porosia juaj

Porosia juaj

Produkti Totali
1 × Bukë Elbi - 1 copë 150 Lek
1 × Bukë Gruri - 1 copë 150 Lek
Nëntotali 300 Lek
Transporti 150 Lek
Totali 450 Lek

Totali i shportes tuaj eshte me i vogel
se minimumi i porosise se lejuar!

Kthehu tek Blerjet

Porosite e marra para ores 13:00 dorezohen
brenda dites.
Porosite e marra pas ores 13:
dorezohen diten e neserme
Korrieri e derozon
porosine tek hyrja e
pallatit.